بازدید خوبی  بود  تعداد   نسبتا  زیادی بودیم    تقریبا ۱۰۰  نفر   البته   از وبلاگ نویسا  تعداد  زیادی نیومده  بودند و لی خب   در کل  قرار خوبی بود  01.gif  این   یه  قرار مشترک  بود    که توسط   یکی از دوستان ( مسعود   مهر )   هماهنگ  شده بود 

منتظر عکسها باشید 49.gif

/ 0 نظر / 20 بازدید